Kardiogenetika - Pracovní skupina pro kardiogenetiku při SLG ČLS JEP

Pracovní skupina sdružuje klinické i molekulární genetiky, kteří se zabývají problematikou dědičných kardiovaskulárních onemocnění v ČR.

 

Laboratoře - NGS panely

Laboratoře - NGS exom/genom