Kardiogenetika - Pracovní skupina pro kardiogenetiku při SLG ČLS JEP

Pracovní skupina sdružuje klinické i molekulární genetiky, kteří se zabývají problematikou dědičných kardiovaskulárních onemocnění v ČR.

 

Nové pokyny evropské kardiologické společnosti pro léčbu kardiomyopatií - 2023 ESC Guidelines for the management of cardiomyopathies ESC Clinical Practice Guidelines. 

 

Článek publikovaný 14. 9. 2023 v European Heart Journal s názvem Clinical presentation of calmodulin mutations: the International Calmodulinopathy Registry.